Zakres – Rzeczoznawca budowlany
Wykaz wykonanych ekspertyz i orzeczeń technicznych.
L.p.
Data wykonania
Opis
1
06-07-2006
Współpraca z mgr inż. Karolem Halwic - Rzeczoznawcą Budowlanym lista krajowa nr 79/04/R/C - przy opracowaniu Orzeczenia Technicznego
na temat przecieków przez ściany szczelinowe w piwnicach budynku Dom Dochodowy przy ul. Mokotowskiej 64, Plac Trzech Krzyży 3, Aleje Ujazdowskie 51.
2
02-2007
Współpraca z mgr inż. Karolem Halwic- Rzeczoznawca Budowlany lista krajowa nr 79/04/R/C - przy opracowaniu Orzeczenia Technicznego
na temat oceny stanu technicznego i możliwości eksploatacji po pożarze obiektu Sekcji Jeździeckiej Skoków CWKS Legia w Warszawie przy ul. Kosielskiej 4a – stajnia nr 28 i biurowiec nr 25.
3
09-2009
Ekspertyza techniczna
Na temat : Wady i usterki robót budowlanych wykończeniowych przy wykonywaniu ścian szkieletowych z płyt gipsowo – kartonowych, tynków gipsowych oraz szlicht pod posadzki w hali produkcyjno – magazynowo – biurowej przy ul. Pawła Włodkowica w Warszawie.
4
11-2009
Orzeczenie techniczne
Na temat: Wady i usterki robót budowlanych wykończeniowych w lokalu mieszkalnym przy Al. Jana Pawła II 80/153 w Warszawie.
5
11-2009
Orzeczenie techniczne
Na temat: Wady i usterki w wykonaniu robót budowlanych wykończeniowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Batystowej 2/5 w Warszawie.
6
02-2010
Ekspertyza techniczna
Na temat: Ocena stanu technicznego budynku mieszkalnego dwurodzinnego położonego w Zielonce przy ul. Paderewskiego 79 z uwzględnieniem stanu konstrukcji i jej przydatności do użytkowania oraz oddziaływanie planowanego remontu i nadbudowy na bezpieczeństwo konstrukcji części nadbudowywanej i nienadbudowywanej.
7
05-2010
Ekspertyza techniczna.
Na temat: Ocena stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Emilii Plater 13 w Warszawie w tym stanu technicznego elementów konstrukcyjnych budynku i ich wpływ na zagrożenie życia i zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwo mienia zgodnie z Postanowieniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m. st. Warszawy.
8
06-2010
Ekspertyza techniczna
Na temat: Ocena stanu technicznego tarasu przy lokalu nr 7 znajdującego się w budynku przy Al. Gen. Chruściel „Montera” 37/39 zgodnie z wytycznymi Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m. st. Warszawy.
9
06-2010
Ekspertyza techniczna
Na temat: Ocena stanu technicznego budynku mieszkalnego położonego w Jaktorowie przy ul. Chełmońskiego 69 z uwzględnieniem stanu konstrukcji i jej przydatności do użytkowania oraz oddziaływanie planowanego remontu i nadbudowy na bezpieczeństwo konstrukcji.
10
07-2010
Ekspertyza techniczna
Na temat: Stanu technicznego izolacji przeciwwodnej garaży podziemnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Stryjeńskich 17 w Warszawie.
11
08-2010
Ekspertyza techniczna:
Na temat: Stanu przegród i izolacji piwnic, przyczyn ich zawilgocenia oraz sposobu i kosztów zabezpieczenia w budynku PZU SA przy ul. Ozimskiej 5 w Opolu.
12
08-2010
Ekspertyza techniczna:
Na temat: Stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Nowodworskiej 29B w Warszawie. Ze szczególnym uwzględnieniem stanu przegród i izolacji przeciwwodnych tarasów oraz sposobu i kosztów zabezpieczenia.
13
09-2010
Ekspertyza techniczna
oraz zakres i sposób usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości
w budynku TBS sp. z o.o. przy ul. Witosa 87 w Ciechanowie.
14
09-2010
Ekspertyza techniczna
Stanu żelbetowej konstrukcji stropu w hali OC wraz z wykonaniem projektu budowlanego zabezpieczenia i napraw w Oddziale Przewozów Miejskich Zakładów Autobusowych przy ul. Woronicza 29 w Warszawie.
15
10-2010
Ekspertyza techniczna
Stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w szczególności piwnic w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej „Chmielna 73 C” przy ul Chmielnej 73 c w Warszawie oraz sposobów zabezpieczenia i naprawy.
16
10-2010
Opinia techniczna
ocena stanu technicznego, zaawansowania robót budowlanych inwentaryzacja wad, usterek i niezgodności z dokumentacją projektową, ocena przydatności budynku do dalszej realizacji wskazanie przyczyn powstania wad i usterek oraz metod i kosztów ich usunięcia w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul dźwiękowej w Józefosławiu k/ Warszawy.
17
10-2010
Ekspertyza techniczna
stanu technicznego i prawidłowości wykonania robót elewacyjnych budynku wielorodzinnego przy ul Kaliskiej 17 w Warszawie.
18
11-2010
Opinia techniczna
Ocena przyjętej technologii, kosztów wykonania izolacji przeciwwodnej i warstw wykończeniowych tarasu nad pomieszczeniami mieszkalnymi w budynku przy ul. Londyńskiej 13 w Warszawie.
19
01-2011
Ekspertyza techniczna
stanu technicznego ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego Przy ul Solec 83 w Warszawie.
20
04-2011
Opinia techniczna
Dotycząca zawilgocenia ścian w lokalu mieszkalnym nr 402 w budynku wielorodzinnego przy ul. Nowodworskiej 29b w Warszawie.
21
05-2011
Ekspertyza techniczna
stanu technicznego dachu i kominów w budynku mieszkalnym przy ul. Krotoszyńskiej 11 w Warszawie.
22
06-2011
Ekspertyza techniczna
stanu technicznego przewodów wentylacyjno- spalinowych w budynku mieszkalnym przy ul. Trzcinowej 28 w Warszawie
23
06-2011
Ekspertyza techniczna
stanu technicznego budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Spokojnej 35 w Tarnowie w zakresie oceny możliwości wpływu na stan techniczny budynku prowadzenia robót budowlanych związanych z rozbudową drogi oraz wpływu na stan techniczny budynku ruchu drogowego po oddaniu rozbudowanej drogi do użytku.
24
07-2011
Ekspertyza techniczna
stanu technicznego budynku jednorodzinnego przy ul Krzyckiej 23 w Tarnowie w zakresie oceny możliwości wpływu na stan techniczny budynku prowadzenia robót budowlanych związanych z rozbudową drogi oraz wpływu na stan techniczny budynku ruchu drogowego po oddaniu rozbudowanej drogi do użytku.
25
07-2011
Ekspertyza techniczna
stanu technicznego budynku niepublicznej służby zdrowia ul Paderewskiego 97 Zielonka
26
07-2011
Ekspertyza techniczna
stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul Kaliskiej 17 w Warszawie
27
08-2011
Ekspertyza techniczna
stanu technicznego budynku Szkoły Podstawowej nr 9 na osiedlu Biała przy ul Miłej 58 w Rzeszowie w związku z planowaną nadbudową Sali gimnastycznej.
28
08-2011
Ekspertyza techniczna
stanu technicznego budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Kaliszu przy ul Dobrzeckiej 7 i ul Dobrzeckiej 14
29
08-2011
Ekspertyza techniczna
stanu technicznego budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Kaliszu przy
ul Podgórze 13, Wrocławska 188
30
09-2011
Ekspertyza techniczna
stanu technicznego budynku jednorodzinnego w miejscowości Marianka w zakresie jakości, zgodności z projektem i sztuką budowlaną wykonanych robót.
31
09-2011
Ekspertyza techniczna
stanu technicznego budynku wielorodzinnego w Warszawie ul Krotoszyńska 11 w zakresie oceny wpływu balkonu na 1 piętrze na pęknięcia w ścianie zewnętrznej parteru pod tym balkonem.
32
10-2011
Ekspertyza techniczna
stanu technicznego budynku w Warszawie ul Dobra 17
33
10-2011
Ekspertyza techniczna
stanu technicznego budynku wielorodzinnego w Warszawie ul Marszałkowska 60
34
11-2011
Ekspertyza techniczna
stanu technicznego budynku wielorodzinnego w Warszawie ul Mała 1
35
11-2011
Ekspertyza techniczna
stanu technicznego Budynku hali sportowej stadionu miejskiego „Stal” Rzeszów
36
11-2011
Ekspertyza techniczna
stanu technicznego budynku Budynek Główny SGH – taras od strony kampusu w zakresie przecieków
37
11 - 12-2011
Ekspertyza techniczna
stanu technicznego 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Lublińcu ul Mickiewicza 24, Ul Mickiewicz 30, Ul Żwirki i Wigury 17
38
01-2012
Audyt
stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Warszawie ul Akademicka 3
39
02-2012
Ekspertyza techniczna
Sposobu mocowania stropu podwieszonego i instalacji wentylacji mechanicznej pod stropem typu Akerman w recepcji budynku hotelu Metropol w Warszawie
40
03-2012
Ekspertyza techniczna
Dotycząca stanu technicznego dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul Ogińskiego 1 A w Warszawie
 
Zakres – Kierownik kontraktu i Kierownik Budowy
Inwestor Activum Nieruchomości Sp. z o.o.
Budynku mieszkalny –powierzchna użytkowa 2000m2 (20 apartamentów) z garażem podziemnym
ul. Niedźwiedzia w Warszawie.
  niedzwiedzia2s.jpg
 
Zakres – Kierownik Kontraktu
Inwestor EDBUD NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o.
 
Zespół budynków mieszkalnych „Jantar”. ul. Bora Komorowskiego Warszawa
 
Osiedle 19 domów jednorodzinnych ul Krasnowolsa 32 Warszawa –
 
Osiedle 42 domów mieszkalnych w Bielawie gmina Konstancin Jeziorna
 
Osiedle 20 domów jednorodzinnych w Zamieniu gmina Lesznowola
 
Inwestor Mostostal Invest Sp. z o.o.
 
Osiedle mieszkaniowe z usługami ISKRA ul. Fieldorfa w Warszawa.
 
Osiedle domków jednorodzinnych przy ul. Nowoursynowskiej w Warszawie.
 
Osiedle mieszkaniowe w zabudowie szeregowej w Józefosławiu.
 
Budynek biurowy Mostostalu Warszawa S.A. przy ul. Konstruktorskiej 11A w Warszawie.
 
Budynek mieszkalny z usługami i garażem podziemnym przy ul. Kondratowicza w Warszawie.
 
Budynek mieszkalny z garażem podziemnym przy ul. Pietraszewicza w Warszawie.
 
Inwestor  ECHO Investment Sp. z o.o.
 
Budowa zespołu biurowo – hotelowego z usługami i 2 poziomami podziemnych garaży przy ul . Ogrodowej w Warszawie – “Skwer Wolski”
 
Budowa 12 kondygnacyjnej części budynku mieszkalnego z usługami i 3 poziomami podziemnych garaży przy ul. Dzikiej 18 w Warszawie – “Babka Tower”
 
Zakres – Kierownik Budowy
Inwestor  ECHO Investment Sp. z o.o.
 
Budynek mieszkalny z podziemnym garażem przy ulicy Szucha 13/15 w Warszawie.
 
Inwestor SM PAX
 
Budynek mieszkalny z usługami i jednym poziomem garaży podziemnych przy ulicy Sobieskiego 110 w Warszawie.
 
Inwestor HABITAT GMBH
Dwa budynki wielorodzinne w Wilhelmsfeld k/Haidelbergu - Niemcy
§ Budynek Mieszkalny – rezydencja w Dilsbergu k/Haidelbergu - Niemcy
§ Budynek biurowy z garażami podziemnymi w Waldorfie k/Haidelbergu Niemcy
     Copyright © 2008 - 2017 Biuro Realizacji Inwestycji AWANGARDA Design IT.P Studio
Projektowanie stron internetowych